LAFAT 8.25 Eco Life

LAFAT 8.25 Eco Life

Toplotna pumpa je efikasan uređaj koji se koristi za grijanje i hlađenje objekata. Jedinu energiju koju toplotna pumpa koristi jeste električna energija za pokretanje kompresora.

Toplotne pumpe na principu zrak – voda su najzastupljeniji način ugradnje trenutno na tržištu zbog manje komplikovane montaže, minimalnog održavanja te same tehnologije razvoja.

Category:
El. Napajanje V/A/Hz Dimenzije (mm) Opseg snage grijanja (kW) Opseg snage hlađenja(kW) Vrsta rashladnog fluida EEI Napajanje (Ph) Koeficijent efikasnosti (COP)
220/13/50 1050x490x805 2.29 - 8.25 1.98 - 6.10 R32 A+++ 1 4,04