LAFAT 20 Eco Life

LAFAT 20 Eco Life

Toplotna pumpa je efikasan uređaj koji se koristi za grijanje i hlađenje objekata. Jedinu energiju koju toplotna pumpa koristi jeste električna energija za pokretanje kompresora.

Toplotne pumpe na principu zrak – voda su najzastupljeniji način ugradnje trenutno na tržištu zbog manje komplikovane montaže, minimalnog održavanja te same tehnologije razvoja.

Category:
El. Napajanje V/A/Hz Dimenzije (mm) Opseg snage grijanja (kW) Opseg snage hlađenja(kW) Vrsta rashladnog fluida EEI Napajanje (Ph) Koeficijent efikasnosti (COP)
220/33.2/50 1000x395x1315 7.00 - 20.50 5.50 - 15.50 R32 A++ 1 4,54