LAFAT FC (Fan Coil)

LAFAT FC (Fan Coil)

Toplotna pumpa je efikasan uređaj koji se koristi za grijanje i hlađenje objekata. Jedinu energiju koju toplotna pumpa koristi jeste električna energija za pokretanje kompresora.

Toplotne pumpe na principu zrak – voda su najzastupljeniji način ugradnje trenutno na tržištu zbog manje komplikovane montaže, minimalnog održavanja te same tehnologije razvoja.

Category:
El. Napajanje V/A/Hz Dimenzije (mm) Opseg snage grijanja (kW) Opseg snage hlađenja (kW) Napajanje (Ph)
220 - 240 / 50 695x131x701 1.35 - 2.55 1.0 1
220 - 240 / 50 895x131x701 2.50 - 3.95 1.90 1
220 - 240 / 50 1095x131x701 3.35 - 5.75 2.50 1
220 - 240 / 50 1295x131x701 4.30 - 7.20 3.50 1
220 - 240 / 50 1495x131x701 5.20 - 9.40 4.35 1