LAFAT 25 Eco

LAFAT 25 Eco

Toplotna pumpa je efikasan uređaj koji se koristi za grijanje i hlađenje objekata. Jedinu energiju koju toplotna pumpa koristi jeste električna energija za pokretanje kompresora.

Toplotne pumpe na principu zrak – voda su najzastupljeniji način ugradnje trenutno na tržištu zbog manje komplikovane montaže, minimalnog održavanja te same tehnologije razvoja.

Category:
El. Napajanje V/A/Hz Dimenzije (mm) Opseg snage grijanja (kW) Opseg snage hlađenja(kW) Vrsta rashladnog fluida EEI Napajanje (Ph) Koeficijent efikasnosti (COP)
38-415/14/50 1175x450x1588 7.0 – 25.1 7.0 – 20.0 R410A A++ 3 4,52