LAFAT 5.5 Eco

LAFAT 5.5 Eco

Toplotna pumpa je efikasan uređaj koji se koristi za grijanje i hlađenje objekata. Jedinu energiju koju toplotna pumpa koristi jeste električna energija za pokretanje kompresora.

Toplotne pumpe na principu zrak – voda su najzastupljeniji način ugradnje trenutno na tržištu zbog manje komplikovane montaže, minimalnog održavanja te same tehnologije razvoja.

Category:
El. Napajanje V/A/Hz Dimenzije (mm) Opseg snage grijanja (kW) Opseg snage hlađenja(kW) Vrsta rashladnog fluida EEI Napajanje (Ph) Koeficijent efikasnosti (COP)
220/8,7/50 1060x500x805 1.9 – 6.4 1.6 – 5.4 R410A A++ 1 4,37