LAFAT 20 Eco Spirit

LAFAT 20 Eco Spirit

Toplotna pumpa je efikasan uređaj koji se koristi za grijanje i hlađenje objekata. Jedinu energiju koju toplotna pumpa koristi jeste električna energija za pokretanje kompresora.

Toplotne pumpe na principu zrak – voda su najzastupljeniji način ugradnje trenutno na tržištu zbog manje komplikovane montaže, minimalnog održavanja te same tehnologije razvoja.

Category:
El. Napajanje V/A/Hz Dimenzije vanjske jedinice (mm) Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) Opseg snage grijanja (kW) Opseg snage hlađenja(kW) Vrsta rashladnog fluida Napajanje (Ph) Koeficijent efikasnosti (COP)
220 - 240 / 50 900x380x1390 440x345x750 5.0 - 17.00 4.3 - 12.50 R410A 1 4,01