SM ECO SMART

SM ECO SMART

Prednosti “Smart” serije kotlova:
• Potpuno moderan dizajn
• Kompaktnost kotla
• Potpuno automatska potpala i loženje
• Jedinstveno automatsko čišćenje i izbacivanje pepela u spremnik van kotla
• Garantovana potpala kotla, zbog jedinstvenog sistema čišćenja gorionika
• Veliki spremnik za pelet (cca 120 kg)
•Toplotni izmjenjivač sa pomičnim turbulatorima i maksimalnim iskorištenjem 94%
• Automatski regulisan broj obrtaja ventilatora
• Kvalitetna regulacija za upravljanjem kotlom sa “touch” upravljačkom jedinicom
• Čišćenje kotla samo na kraju sezone
• Progamirani temperaturni limit (kada kotao modulira odnosno automatski smanjuje temperaturu)
• Sigurnosni prekidač (STB]
• Prekidač pritiska (presostat)

Category:

[ninja_tables id=”8962″]