INDUSTRIJSKI KOTAO PELET

INDUSTRIJSKI KOTAO PELET

Kotlovi na pelet LAFAT su projektovani za izgaranje drvenog peleta i
zagrijavanje većih stambenih i poslovnih prostora do cca 2.500 m2 .
Svojimjedinstvenim karakteristikama uz minimalnu potrošnju peleta daju
maksimalnu izlaznu snagu kotla, minimalnu emisiju CO2, maksimalan
komfor grijanja i predstavljaju automatizovani izvor topline. Serijski se
isporučuje sa spremnikom cca 0,77 m3 uz dodatnu opciju po želji kupca,
regulacijskom pločom, velikim ventilatorom samo na izlazu dimnih plinova.
Kotlovi na pelet serije SM ECO Industry se obavezno spajaju na akumulacijske
spremnike, radi veće uštede peleta, kraćeg perioda rada pri zagrijavanju
sistema grijanja i dužeg vijeka trajanja kotla i njegovih dijelova.

Category:

[ninja_tables id=”8954″]